عنوان شغل تیم شهر
General Manager- Urmia عملیات ارومیه
General Manager - Rasht عملیات رشت
Driver Performance & Analytics Team Lead عملیات تهران
General Manager - Kerman عملیات کرمان
General Manager- Shiraz عملیات شیراز
Operations Manager- Karaj عملیات کرج
سرپرست جذب ناوگان عملیات تهران
بازاریاب میدانی عملیات تهران