«تپسی درآمد شما را تضمین می‌کند»

سفیر عزیز، طرح «تضمین درآمد» در راستای ایجاد یک درآمد پایدار و تضمین‌شده در دسترس شما قرار گرفته‌است. بر اساس این طرح تپسی درآمد شما را بر اساس میزان مشخصی از ساعاتی که با تپسی در حال سفر هستید تضمین و در پایان مدت زمان اعلام شده پرداخت می‌کند. شما با انتخاب این طرح می‌توانید علاوه بر بهترین استفاده از زمان فعالیت خود در تپسی، بدون دغدغه قبول سفر کرده و کسب درآمد کنید. در هر صورت شما برنده‌اید.

مزایای طرح تضمین درآمد

از زمان‌تان بهتر استفاده کنید

در طرح تضمین درآمد تپسی شما بی‌وقفه و بدون دغدغه قبول سفر می‌کنید و بنابراین بیشترین بهره‌برداری از زمان خود می‌کنید.

درآمد خود را افزایش دهید

یکی از امکانات ویژه‌ی طرح تضمین درآمد، افزایش درآمد نامحدود است. بدین صورت که اگر سفیر در بازه‌ی زمانی مشخص‌شده درآمدی بیشتر از درآمد تضمین‌شده‌ی تپسی کسب کند، مابه‌التفاوت درآمد برای خود سفیر است و اگر درآمد کمتری در آن بازه کسب کند، مابه‌التفاوت تا حداقل تعیین‌شده توسط تپسی به حساب سفیر واریز می‌شود.

درآمدی پایدار داشته باشید

این طرح با واریز درآمد تضمین‌شده به حساب سفیران، امکان حساب کردن روی درآمد روزانه و برنامه‌ریزی بلند مدت را به شما می‌دهد.

توضیحات تکمیلی

مدت زمان طرح

در این طرح برای سفیران بازه‌های زمانی تعیین شده و به شما اعلام می‌گردد که شما باید در آن بازه آنلاین باشید و سفر بروید. (مدت زمان اعلام شده به شما، از لحظه قبول درخواست سفر تا رسیدن به مقصد مسافر محاسبه خواهد شد).

حداقل ساعت سفر

برای انجام این طرح شما باید میزان ساعت مشخصی را در سفر باشید که پیش از شروع طرح به شما اعلام خواهد شد. توجه داشته باشید که شما می‌توانید میزان ساعت‌های طی شده را در صفحه‌ی اول‌ نرم‌افزار خود مشاهده کنید. که اگر بیشتر از ساعت تعیین شده در سفر باشید و فعالیت کنید درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

نحوه محاسبه ساعت

نحوه محاسبه ساعات سفر شما در این طرح مجموع ساعاتی است که در حین سفر هستید، توجه داشته باشید که این ساعات از لحظه قبول درخواست تا مبدا مسافر محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه مبلغ

نحوه محاسبه قیمت در این طرح بر اساس هر ساعتی است که شما در حال سفر هستید (به طور مثال درآمد شما بر اساس ساعتی ۴۰ هزار تومان محاسبه و پرداخت می‌شود). منظور از در حین سفر، از لحظه قبول درخواست تا رسیدن به مقصد مسافر است و مبلغ تضمین‌شده پیش از شروع طرح به شما اعلام خواهد شد.

تسویه

تسویه این طرح ۲۴ ساعت پس از اتمام طرح بوده و به اعتبار حساب شما افزوده خواهد شد.

به طور مثال:

برای یک سفیر طرح درآمد تضمینی برای ۵ روز فعال شده است، شرایط این طرح انجام حداقل ۲۵ ساعت سفر (از لحظه قبول درخواست تا رسیدن به مقصد مسافر) و درآمد تضمینی برای ایشان ۱ میلیون تومان خالص و به عبارت دیگر ۴۰ هزار تومان به ازای هر ساعت پس از کسر کمیسیون است.

حالت اول:

سفیر مجموعا ۲۴ ساعت در ۵ روز سفر در حین سفر بوده است. چون به حداقل ساعت طرح خود نرسیده‌است تضمین درآمد برای وی اعمال نمی‌شود و همان درآمد سفیر از سفرها را دریافت می‌کند.

حالت دوم:

سفیر ۲۶ ساعت سفر می‌رود و از مجموع سفرها ۸۴۰ هزار تومان درآمد خالص کسب می‌کند. چون درآمد تضمینی در هر ساعت ۴۰ هزار تومان است، تضمین درآمد در ۷ ساعت معادل ۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان می‌شود. درآمد سفیر کمتر از درآمد تضمین شده بوده‌است، بنابراین ۲۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت به اعتبار سفیر واریز می‌شود.

حالت سوم:

سفیر ۲۶ ساعت سفر می‌رود و از مجموع سفرها ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان درآمد خالص کسب می‌کند. چون درآمد تضمینی در هر ساعت ۴۰ هزار تومان است، تضمین درآمد در ۲۶ ساعت معادل ۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان می‌شود. درآمد سفیر بیشتر از درآمد تضمین شده بوده‌است، بنابراین سفیر همان درآمد حاصل از سفرها یعنی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را دریافت می‌کند.